جستجو

قیمت فنس باغی

4 / مرداد / 1403

در حال حاضر قیمت فنس برای با کیفیت ترین و ضخیم‌ترین سیم به ازای هر متر مربع 215000 (دویست و پانزده هزار تومان) و برای ارزانترین محصول 39500 (سی و نه هزار و پانصد تومان) است.

لیست قیمت انواع فنس

جدول زیر شامل لیست کامل قیمت انواع توری فنس است.

نوع فنسقیمت هر متر مربعقیمت هر کیلو وزن هر متر مربع این نوع فنس (Kg)
فنس باغی مفتول 2 چشمه 540160 تومان38615 تومان1.04
فنس باغی مفتول 2 چشمه 5.542350 تومان44815 تومان0.945
فنس باغی مفتول 2 چشمه 5.742000 تومان47191 تومان0.89
فنس باغی مفتول 2 چشمه 5.842000 تومان47191 تومان0.89
فنس باغی مفتول 2 چشمه 641000 تومان47674 تومان0.86
فنس باغی مفتول 2 چشمه 641000 تومان47674 تومان0.86
فنس باغی مفتول 2 چشمه 6.540000 تومان50000 تومان0.8
فنس باغی مفتول 2 چشمه 6.739000 تومان52000 تومان0.75
فنس باغی مفتول 2 چشمه 6.839000 تومان52000 تومان0.75
فنس باغی مفتول 2 چشمه 737000 تومان49865 تومان0.742
فنس باغی مفتول 2 چشمه 7.537000 تومان52857 تومان0.7
فنس باغی مفتول 2 چشمه 7.836000 تومان54545 تومان0.66
فنس باغی مفتول 2.1 چشمه 452000 تومان40000 تومان1.3
فنس باغی مفتول 2.2 چشمه 463200 تومان40000 تومان1.58
فنس باغی مفتول 2.2 چشمه 550000 تومان40000 تومان1.25
فنس باغی مفتول 2.2 چشمه 5.545760 تومان40000 تومان1.144
فنس باغی مفتول 2.2 چشمه 5.744000 تومان40000 تومان1.1
فنس باغی مفتول 2.2 چشمه 5.843200 تومان40000 تومان1.08
فنس باغی مفتول 2.2 چشمه 641600 تومان40000 تومان1.04
فنس باغی مفتول 2.2 چشمه 6.538800 تومان40000 تومان0.97
فنس باغی مفتول 2.2 چشمه 6.738000 تومان40000 تومان0.95
فنس باغی مفتول 2.2 چشمه 6.836900 تومان41000 تومان0.9
فنس باغی مفتول 2.2 چشمه 736900 تومان41000 تومان0.9
فنس باغی مفتول 2.2 چشمه 7.534850 تومان41000 تومان0.85
فنس باغی مفتول 2.2 چشمه 7.732800 تومان41000 تومان0.8
فنس باغی مفتول 2.2 چشمه 7.832800 تومان41000 تومان0.8
فنس باغی مفتول 2.4 چشمه 475200 تومان40000 تومان1.88
فنس باغی مفتول 2.4 چشمه 560000 تومان40000 تومان1.5
فنس باغی مفتول 2.4 چشمه 5.554800 تومان40000 تومان1.37
فنس باغی مفتول 2.4 چشمه 5.752800 تومان40000 تومان1.32
فنس باغی مفتول 2.4 چشمه 5.850080 تومان39443 تومان1.27
فنس باغی مفتول 2.4 چشمه 650000 تومان40000 تومان1.25
فنس باغی مفتول 2.4 چشمه 6.546000 تومان40000 تومان1.15
فنس باغی مفتول 2.4 چشمه 6.744000 تومان40000 تومان1.1
فنس باغی مفتول 2.4 چشمه 6.844000 تومان40000 تومان1.1
فنس باغی مفتول 2.4 چشمه 742000 تومان40000 تومان1.05
فنس باغی مفتول 2.4 چشمه 7.540000 تومان40000 تومان1
فنس باغی مفتول 2.4 چشمه 7.736900 تومان41000 تومان0.9
فنس باغی مفتول 2.4 چشمه 7.836900 تومان41000 تومان0.9
فنس باغی مفتول 2.5 چشمه 492000 تومان40000 تومان2.3
فنس باغی مفتول 2.5 چشمه 565200 تومان40000 تومان1.63
فنس باغی مفتول 2.5 چشمه 5.560000 تومان40000 تومان1.5
فنس باغی مفتول 2.5 چشمه 5.756800 تومان40000 تومان1.42
فنس باغی مفتول 2.5 چشمه 653600 تومان40000 تومان1.34
فنس باغی مفتول 2.5 چشمه 6.550000 تومان40000 تومان1.25
فنس باغی مفتول 2.5 چشمه 6.748000 تومان40000 تومان1.2
فنس باغی مفتول 2.5 چشمه 7.540800 تومان40000 تومان1.02
فنس باغی مفتول 2.5 چشمه 7.742400 تومان40000 تومان1.06
فنس باغی مفتول 2.6 چشمه 570000 تومان40000 تومان1.75
فنس باغی مفتول 2.6 چشمه 5.564000 تومان40000 تومان1.6
فنس باغی مفتول 2.6 چشمه 5.860800 تومان40000 تومان1.52
فنس باغی مفتول 2.6 چشمه 6.554000 تومان40000 تومان1.35
فنس باغی مفتول 2.6 چشمه 6.852000 تومان40000 تومان1.3
فنس باغی مفتول 2.6 چشمه 7.546800 تومان40000 تومان1.17
فنس باغی مفتول 2.7 چشمه 493600 تومان40000 تومان2.34
فنس باغی مفتول 2.7 چشمه 576000 تومان40000 تومان1.9
فنس باغی مفتول 2.7 چشمه 5.568000 تومان40000 تومان1.7
فنس باغی مفتول 2.8 چشمه 580000 تومان40000 تومان2
فنس باغی مفتول 2.8 چشمه 5.574000 تومان40000 تومان1.85
فنس باغی مفتول 2.8 چشمه 5.868000 تومان40000 تومان1.7
فنس باغی مفتول 2.8 چشمه 6.858000 تومان40000 تومان1.45
فنس باغی مفتول 2.8 چشمه 7.850000 تومان40000 تومان1.25
فنس باغی مفتول 2.9 چشمه 5.580000 تومان40000 تومان2
فنس باغی مفتول 3 چشمه 4117200 تومان40000 تومان2.93
فنس باغی مفتول 3 چشمه 4.5104000 تومان40000 تومان2.6
فنس باغی مفتول 3 چشمه 5 96000 تومان40000 تومان2.4
فنس باغی مفتول 3 چشمه 5.588000 تومان40000 تومان2.2
فنس باغی مفتول 3 چشمه 5.884000 تومان40000 تومان2.1
فنس باغی مفتول 3 چشمه 6.872000 تومان40000 تومان1.8
فنس باغی مفتول 3 چشمه 7.864000 تومان40000 تومان1.6
فنس باغی مفتول 3.2 چشمه 4132000 تومان40000 تومان3.3
فنس باغی مفتول 3.2 چشمه 5104000 تومان40000 تومان2.6
فنس باغی مفتول 3.5 چشمه 4160000 تومان40000 تومان4
فنس باغی مفتول 3.5 چشمه 5128000 تومان40000 تومان3.2
فنس باغی مفتول 3.5 چشمه 5.5116000 تومان40000 تومان2.9
فنس باغی مفتول 3.8 چشمه 4188000 تومان40000 تومان4.7
فنس باغی مفتول 3.8 چشمه 5150000 تومان40000 تومان3.75
فنس باغی مفتول 3.8 چشمه 5.5136000 تومان40000 تومان3.4
فنس باغی مفتول 3.8 چشمه 5.5136000 تومان40000 تومان3.4
فنس باغی مفتول 4 چشمه 4208000 تومان40000 تومان5.2
فنس باغی مفتول 4 چشمه 5166000 تومان40000 تومان4.15
فنس باغی مفتول 4 چشمه 5.5152000 تومان40000 تومان3.8
فنس باغی مفتول 4.5 چشمه 5212000 تومان40000 تومان5.3

فنس توری (به اختصار فنس)، یک نوع تور سیمی از جنس مفتول سیاه یا مفتول گالوانیزه است که از آن برای مرزبندی و محافظت از اراضی و زمین‌های کشاورزی استفاده می‌شود. به همین دلیل به آن فنس باغی هم می‌گویند.
قیمت فنس به عوامل مختلفی بستگی دارد، اما به طور کلی ضخامت فنس، چشمه فنس، جنس فنس و … در قیمت فنس باغی تاثیر بیشتری دارند. برای مثال قیمت تور سیمی گالوانیزه از قیمت سیم فنس سیاه بیشتر است. 

در زمان برآورد قیمت فنس توری باغی، اگرچه قیمت فنس کیلویی هم بیان می‌شود، اما به دلیل کاربرد ان در  دور زمین، قیمت هر متر فنس رایج‌تر است. در این صفحه می‌توانید لیست قیمت انواع فنس را با آپدیت روزانه مشاهده کنید. همچنین در صورت نیاز به کسب اطلاعات دقیق درباره آخرین قیمت فنس گالوانیزه، جزئیات انواع فنس و موجودی محصولات قبل از ثبت سفارش، کافی است با کارشناسان ما تماس بگیرید.

تعیین قیمت انواع فنس باغی با توجه به نوع آن

به طور کلی قیمت فنس باغی به نوع فنس وابسته است. برای مثال فنس دور باغ معمولا از جنس گالوانیزه یا مفتول سیاه ساخته می‌شود؛ اما در زمان خرید توری متوجه می‌شوید که نرخ فنس گالوانیزه از فنس سیاه بیشتر است. دلیل این موضوع به دوام بیشتر فنس‌های گالوانیزه بازمی‌گردد. همچنین ضخامت و سایز چشمه فنس در تعیین قیمت فنس دیوار کشی بسیار مهم هستند؛ برخی از ابعاد فنس طرفداران بیشتری دارند یا به عبارتی میزان تقاضا برای خرید آنها بیشتر است.

فنس دور باغ

یک نکته کلیدی در برآورد قیمت فنس آهنی این است که هرچه ضخامت بیشتر و سایز چشمه کمتر باشد، استحکام فنس افزایش پیدا می‌کند، اما همین افزایش استحکام باعث افزایش قیمت فنس کشی دور باغ خواهد شد، چرا که در این صورت وزن فنس به ازای هر متر مربع بیشتر خواهد شد.

خرید فنس توری باغی؛ یک محصول فلزی همه فن حریف

به طور کلی توری فنس فلزی که با سیم مخصوص توری ساخته می‌شود یک کالای ارزشمند برای دور باغ  است. به لطف تور فنس می‌توان  باغ را  از بیرون غیر قابل دسترسی کرد و از عبور و مرور حیوانات، جانوران و حتی انسان به باغ جلوگیری نمود.
همچنین فنس یک ابزار کاربردی و مناسب برای محصور کردن احشام است. با توجه به کاربرد گسترده‌ای که توری فلزی دارد، قیمت انواع فنس کاملا مقرون به صرفه به نظر می‌رسد. در واقع پس از بررسی قیمت روز فنس و پایه فنس می‌توان به این نتیجه رسید که نرخ خرید و فروش این محصولات در برابر ارزش این کالا بسیار ایده آل است.

عواملی که سبب نوسان قیمت فنس باغی می‌شوند

اگر در زمان خرید فنس توری برای چند روز به قیمت فنس توری متری دقت کرده باشید، متوجه نوسانات شدید قیمت روز فنس می‌شوید. به طور کلی عوامل متعددی قیمت سیم توری را به صورت روزانه تغییر می‌دهند.

در لیست زیر به مهمترین عوامل در بازار می‌پردازیم:

  • نرخ ارز
  • میزان تقاضا
  • میزان عرضه
  • تورم
  • قیمت مواد اولیه
  • وضعیت بورس
  • سیاست های داخلی

تغییر در هر یک از عوامل فوق به راحتی می‌تواند باعث تغییر در قیمت فنس فلزی شود.

قیمت فنس توری کیلویی

قیمت هر کیلو فنس باغی در بازه 40000 تومان تا 55000 تومان  است.

قیمت هر کیلو فنس فارغ از سایز چشمه، ضخامت مفتول و … تعیین می‌شود، مهمترین عامل در برآورد قیمت پایه فنس به صورت کیلویی نوع فنس است. برای مثال قیمت هر کیلو فنس گالوانیزه از قیمت هر کیلو فنس مفتول سیاه بیشتر است.

رول فنس دور باغ و باغچه

قیمت هر متر مربع فنس چمنی (دیوار کشی)

فنس توری بیشتر به صورت متری خرید و فروش می‌شود. قیمت هر متر فنس کشی به نوع فنس، ضخامت مفتول، سایز چشمه و ارتفاع محصول بستگی دارد.
برای مثال هرچه ضخامت مفتول بیشتر باشد، قیمت هر متر فنس باغی افزایش می‌یابد. یا هر چقدر سایز چشمه فنس بزرگتر باشد، قیمت سیم توری باغی به صورت متری کمتر می‌شود.

استعلام قیمت روز فنس باغی از کارشناسان امروز آهن

ما تولید کننده مستقیم این محصول هستیم. اگر قصد دارید بدانید، با وجود منابع زیاد برای کسب اطلاعات درباره  فنس توری بهترین و مطمئن‌ترین مکان برای استعلام قیمت فنس باغی کجاست، باید به شما اطمینان بدهیم که یکی از بهترین گزینه ها  امروز آهن است. شما با برقراری یک تماس ساده می‌توانید از کارشناسان ما مشاوره تخصصی  اطلاعات تخصصی درباره فنس باغچه  را دریافت کنید.

نکاتی که باید قبل از خرید فنس باغی در نظر بگیرید؛ نظر متخصصان

بدون شک در زمان خرید انواع فنس باغی توجه به یکسری از جزئیات مهم و کلیدی است. یکی از مهمترین نکات کیفیت فنس دور باغچه بوده و هست که برای مشتریان اهمیت بسیار زیادی دارد. با توجه به آنکه محصولات امروز آهن زیر نظر کارشناسان کنترل کیفیت تولید می‌شود، بنابراین می‌توان انتظار داشت که کیفیت تور فنس تضمین شده است.

فنس برای دور باغ و استخر

نکته دیگر هنگام خرید این محصولات قیمت آنها است. قیمت توری باغی همیشه و در همه حال دغدغه اصلی مشتریان محسوب می‌شود. با وجود عرضه مستقیم انواع توری از کارخانه به مشتری می‌توان ادعا کرد قیمت فنس دور باغ در امروز آهن بسیار پایین‌تر از رقبا می‌باشد. این مهم با مرور لیست قیمت انواع فنس ۱۴۰۳ قابل اثبات خواهد بود.

خرید آنلاین و استعلام لحظه‌ای قیمت فنس باغی (توری) با امروز آهن

فنس توری یا همان فنس باغی یکی از محصولات پرفروش امروز در بازار آهن است که مورد توجه کشاورزان و مالکان باغ قرار دارد. قیمت فنس مهمترین دغدغه در زمان خرید انواع توری فنس محسوب می‌شود. اگر شما هم به دنبال مشاهده لیست قیمت انواع فنس قبل از ثبت سفارش خرید هستید، جداول این صفحه به شما کمک خواهند کرد.
البته برای آسودگی بیشتر شما می‌توانید قیمت هر متر فنس را از طریق تماس تلفنی با کارشناسان ما جویا شوید. با توجه به نوسان شدید در قیمت فنس توری باغی، این روش گزینه بهتری است. همچنین در زمان تماس تلفنی می‌توانید پس از اطلاع از قیمت، مشاوره تخصصی دریافت کنید، اقدام به ثبت سفارش محصول مدنظر خود در هر تناژی نمایید. برای اقدام به این کار می‌توانید با شماره‌های پایین همین صفحه با کارشناسان در ارتباط باشید.

سوالات متداول

قیمت فنس دور باغی کیلویی چند است؟

قیمت بستگی به ضخامت مفتول فتس و اندازه چشمه دارد و قیمت کیلویی فنس در بازه 40000 تومان تا 55000 تومان است. عدد دقیق قیمت وابسته به مشخاصت فنس است که در جدول بالای همین صفحه قابل مشاهده است.

بله. ما علاوه بر فروش عمده فنس، به صورت کیلویی و خرده فروشی هم به عزیزانی که نیاز به فنس فلزی دور باغ یا استخر یا موارد مشابه دارند خدمت رسانی می‌کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *